zapisz

Harcerska Akcja Zimowa 2012/2013

I. Dokumenty Związkowe:

Instrukcja organizacyjna HALiZ - zip

Instrukcja finansowa HALiZ - zip

II . Dokumenty Chorągwiane:

Komunikat Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej z dnia 17 grudnia 2012 r. Komendanta Gdańskiej Chorągwi ZHP obowiązujący w okresie zimowej przerwy świątecznej w 2012 r. i ferii zimowych w 2013 r. (nr 2)

Biuletyn Informacyjny nr 5 (268) kwiecień 2012 - HAL 
zip

III. Pełnomocnicy Komendanta Chorągwi ds. HAZ 2012/2013:Prośba do osób zatwierdzających formy wypoczynku o wcześniejsze uzgodnienie miejsca i terminu spotkania drogą elektroniczną lub telefoniczną z osobą upoważnioną do zatwierdzenia wypoczynku oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów zgodnie wymogami określonymi w Komunikacie Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej z dnia 17 grudnia 2012 r. Komendanta Gdańskiej Chorągwi ZHP obowiązujący w okresie zimowej przerwy świątecznej w 2012 r. i ferii zimowych w 2013 r. (nr 2) - pomocna w tym będzie Lista dokumentów niezbędnh do zatwierdzenia formy wypoczynku.

IV. Dokumenty programowo-organizacyjne:

Zgłoszenia form wypoczynku zatwierdzonych przez komenantów hufców    ("małe" formy wypoczynku do 5 dni i dla nie więcej niż 25 uczestników)

Zgłaszanie form wypoczynku do zatwierdzenia w Komendzie Chorągwi 
wypełnienie tego formularza nie jest warunkiem niezbędnym do zatwierdzenie zgłaszanego wypoczynku – jednak jego wypełnienie ułatwi i przyśpieszy prace związane zatwierdzaniem i nadzorem nad Harcerską Akcją Zimową 2012/2013.

Lista dokumentów niezbędnh do zatwierdzenia formy wypoczynku


Karta kwalifikacyjna uczestnika

Deklaracja w spawie ochrony życia i zdrowia dziecka

V. Dokumenty finansowe:

plan finansowym obozu - preliminarz 
WORD PDF
książka kasowa obozu  - str. tytułowa  
WORD PDF
książka kasowa obozu      
EXCEL PDF
zobowiązanie - upoważnienie (na odwrocie preliminarza)
WORD PDF
sprawozdanie finansowe   
EXCEL PDF
oświadczenie - zobowiązanie  
WORD PDF
oświadczenie pracownika/zleceniobiorcy WORD PDF

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony phm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna pwd. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku